Szkoła Podstawowa nr 1
im. Obrońców Wybrzeża
w Żukowie
   Home      O szkole      Projekty
 
 
 
 
 
Samorząd
Uczniowski
 
 
 
 

 
 
 
 

PROJEKT

LET’S GO OUTSIDE THE CLASSROOM


Okres realizacji projektu LET’S GO OUTSIDE THE CLASSROOM:

01.01.2018-22.06.2018

 

Priorytety projektu LET’S GO OUTSIDE THE CLASSROOM

1.Społeczeństwo przyjazne nauce języków obcych – nieformalna nauka języków,

2.Tworzenie lepszych i bardziej sprzyjających włączeniu społecznemu szkół, a także wspieranie nauczycieli i kadry kierowniczej szkół w otwieraniu się na różnorodność,

3. Język i kultura.

 

Cele projektu:

 • rozwijanie komunikacyjnych kompetencji językowych i interkulturowych osób uczących się języków obcych;
 • motywowanie do nauki języków obcych oraz kształtowanie samodzielności w ich nauce;
 • rozwijanie kompetencji zawodowych nauczycieli języków obcych;
 • uwrażliwienie na różnorodność kulturową i językową Europy i świata oraz potrzebę prowadzenia dialogu interkulturowego;

 

Trzy obszary tematyczne w projekcie LET’S GO OUTSIDE THE CLASSROOM:

1. Pozaformalna nauka języka obcego.

2. Świadomość międzykulturowa.

3. Uczenie się języka docelowego przez zabawę.

     Projekt LET’S GO OUTSIDE THE CLASSROOM ma za cel nie uczyć języków obcych w izolacji. Ma przyciągnąć uwagę uczniów „tu i teraz”. Ma zachęcić uczniów do nieformalnej nauki języków i stworzyć warunki sprzyjające nauce języka angielskiego i zrozumieniu międzykulturowemu. Projekt ma podkreślić, że wielojęzyczność powinna być postrzegana pozytywnie.

     Udział uczniów w wyjeździe językowym Euroweek był pierwszym krokiem do nieformalnej nauki języka angielskiego. Pięciodniowy program pokazał uczniom, że nauka angielskiego nie musi odbywać się w szkolnej ławce. Nauka języków może mieć miejsce podczas planowania wspólnego zadania, nauki tańca, spotkań karaoke, wspólnych posiłków czy wspólnego oglądania youtuberów.

     Tak naładowani pozytywną energią i wiarą we własne umiejętności uczestnicy Projektu LET’S GO OUTSIDE THE CLASSROOM wrócili do rodzinnego Żukowa. Najpierw na gruncie rodzinnym opowiadali swoim najbliższym o wrażeniach z pobytu. Przedstawili atuty takich wyjazdów, opowiadali o różnorodności językowej i kulturowej prowadzących.
     Z relacji rodziców wynika, że odnosili się do kultur i języków z szacunkiem. Następnie uczestnicy pokazali swoje umiejętności na Tygodniu Europejskim i zarażali swoim optymizmem swoich kolegów i grono pedagogiczne.

     Nieformalna nauka języka angielskiego odbywała się także podczas obchodów Dnia Św. Patryka. Dekoracja ścian plakatami o Dniu Świętego Patryka. wykonanymi przez uczniów naszej szkoły, szukanie złotych monet, irlandzka muzyka, zielone ubrania, koniczynki przypinane do ubrań, kawiarenka Leprachauna i loteria fantowa to składowe nieformalnej nauki języka i wrażliwości na różnorodność kultur.

     Działania zawarte w Projekcie LET’S GO OUTSIDE THE CLASSROOM zintegrowały społeczność szkolną: dyrekcję, nauczycieli, uczniów i rodziców. Współpraca uczniów z gronem pedagogicznym w przygotowaniu Projektu pokazała, że po pierwsze możemy się wiele od siebie nauczyć. Po drugie, że mamy też wiele ze sobą wspólnego. Chcemy uczyć się języków obcych. Wraz z rodzicami, Radą Rodziców i sponsorami chcemy pomagać bliskim z naszego lokalnego środowiska. Podjęta przy okazji Dnia Świętego Patryka akcja charytatywna i zdobyte pieniądze przeznaczyliśmy dla podopiecznego żukowskiego SOSW. Chłopiec marzył o specjalistycznym rowerku, na który nie stać było rodziców. Już wiemy, że sprzęt ten wspomaga prowadzoną terapię sensoryczną i ćwiczenia równowagi chłopca.

 

PARTNERZY PROJEKTU „LET’S GO OUTSIDE THE CLASSROOM”

 •  Rada Rodziców;
 • Indywidualni sponsorzy;
 • Unilever Polska S.A. Oddział Banino - Zakład Lodów i Produktów Mrożonych Algida;
 • POLIKOM Żukowo;
 • MyTime Centrum Edukacyjno – Językowe;
 • Jarbud;
 • Pani Ewa Żmudzińska;
 • TERCJA Transport Piotr Danecki.
 
 

Dzień Świętego Patryka 19.03.2018

Ponad sześć godzin obchodzono Dzień Świętego Patryka. Świętowali wszyscy uczniowie i nauczyciele. W salach lekcyjnych i na holu królowały zielone dekoracje, a na ścianach zawisły konkursowe plakaty tematycznie związane z tym wydarzeniem. Każdy uczestnik,
w miarę swoich możliwości, przyszedł w tym dniu do szkoły w zielonym stroju.

Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji.

    Wśród nich było poszukiwanie złotych monet, które cieszyło się dużym zainteresowaniem. "Tropiciele", którzy zebrali najwięcej, otrzymali nagrody.

    W poszczególnych klasach przeprowadzono konkurs na najciekawszy plakat o Dniu Świętego Patryka. Efekty prac uczniów stanowiły w tym dniu dekorację ścian.

     Uczniowie mieli na sobie zielone stroje we wszystkich możliwych odcieniach tego koloru. Najbardziej wyróżniała się klasa IV a, której uczniowie ciekawie prezentowali się w świecących zielonych kapeluszach.

    W czasie przerw uczestnikom dobrej świątecznej zabawy towarzyszyła muzyka irlandzka.

    Do przygotowania imprezy włączyli sie też członkowie kółka językowego, przypinając przygotowane przez siebie koniczynki z napisem w języku angielskim - wesołego Dnia Świętego Patryka.

    Nie brakowało chętnych do udziału w loterii fantowej. Za symboliczną złotówkę można było wygrać m. in. kubki termiczne i ceramiczne, specjalne długopisy z napisem Dzień Świętego Patryka, torby ekologiczne i wiele innych ciekawych gadżetów. Fanty ofiarowały zaprzyjaźnione ze szkołą firmy oraz rodzice uczniów.

    Przez cały czas trwania imprezy przyciągała smakoszy kawiarenka Leprechauna, która oferowała różnorodne słodkości. Do wyboru były ciasta, galaretki i napoje, oczywiście z elementami zieleni. Słodkie przysmaki przygotowali rodzice i nauczyciele.

       
 
    Zdobyte w ten sposób pieniądze przeznaczyliśmy dla podopiecznego żukowskiego SOSW. Chłopiec marzył o specjalistycznym rowerku, na który nie stać było rodziców. Już wiemy, że sprzęt ten wspomaga prowadzoną terapię sensoryczną i ćwiczenia równowagi chłopca.
 
    Podjęta przy okazji Dnia Świętego Patryka akcja charytatywna wzbudziła poczucie własnej wartości, uwrażliwiła na potrzeby innych, zintegrowała środowisko, nauczyła większej wrażliwości na potrzeby i problemy innych, a przede wszystkim tego, że wspólnie możemy zdziałać więcej dla naszej lokalnej społeczności!
 
 
 

Wyjazd uczniów z opiekunami na obóz językowy Fundacji Euroweek

(20.03.2018 -24.03.2018);

Warsztaty w programie Euroweek to podróż w świat. To komunikacja w języku angielskim z wolontariuszami z wielu kontynentów, ludźmi różnych kultur i narodowości – m.in. Jamajki, Indii, Kolumbii, Tajlandii czy Armenii.

Uczniowie chętnie brali udział w różnorodnych szkoleniach.

Po pierwsze nauczyli się jak być dobrym liderem (program leadership). Wcielali się w role przywódców różnych projektów. Uczyli się jak słuchać innych, jak zdobyć zaufanie grupy i budować z innymi relacje partnerskie. Uczniowie starali się używać zwrotów grzecznościowych, dokładnie precyzować swój punkt widzenia oraz w przemyślany sposób przedstawiać swoje „za i przeciw”.

Po drugie uczniowie uczestniczyli w zajęciach dramowych poruszających tematy związane z problemami dorastania, przestępczości, konfliktów z rówieśnikami lub rodzicami czy asertywnością. Zajęcia teatralne pokazały uczestnikom jak wiele może być rozwiązań jednego problemu. Zachęciły uczniów do swobodnych wypowiedzi, do bycia asertywnym.

Ponadto, uczniowie dokonywali autoprezentacji na zajęciach z „Mission Impossible”

i „The Talent Show”. Zajęcia te miały na celu uświadomienie uczniom jak daleko sięga ich kreatywność, jak są otwarci na innych i jak są zdolni. Wcielali się w role aktorów, reżyserów, modeli, twórców sztuki ludowej i piosenkarzy. Dodatkowo zajęcia pokazały umiejętności językowe uczniów. Dzięki codziennym kontaktom z wolontariuszami uczniowie mogli przełamać barierę językową i rozwijać umiejętności komunikacyjne. Poza intensywną pracą na zajęciach, uczestnicy mogli pozwolić sobie na chwilę oddechu podczas codziennych dyskotek, podczas których poznawali także muzykę oraz tańce narodowe wolontariuszy.
 
       

Poza doskonaleniem umiejętności społecznych, uczniowie mieli okazję uczestniczyć w wielu interesujących prezentacjach dotyczących krajów pochodzenia wolontariuszy.
Dzięki nim młodzież poznała różnorodność tych państw, ich położenie geograficzne, tradycje, historię i podstawowe zwroty grzecznościowe w ich językach. W ten sposób dzieci uczyły się akceptacji różnorodności kulturowej oraz rozbudzały swoje zainteresowania światem, jego bogactwem i pięknem. Warsztaty i prezentacje prowadzone były w języku angielskim,
co pozwoliło uczniom doskonalić umiejętności językowe.

Uwieńczeniem kilkudniowego kursu była wspólna ewaluacja warsztatów. Największą korzyścią było zdobycie nowych doświadczeń, otwarcie się na nowych ludzi i różne kultury, integracja grupy i przełamanie bariery językowej.

Po powrocie uczestnicy przekazali społeczności szkolnej relację z Euroweeku podczas szkolnego Tygodnia Europejskiego.
 
 

Organizacja Tygodnia Europejskiego

(9.04- 13.04. 2018)

Tydzień Europejski to pięć dni intensywnego poszerzania horyzontów i zabawy. Tydzień Europejski pozwala uczniom wyjść z językiem angielskim „poza salę lekcyjną”. Poszerza naszą wiedzę o świecie. Uczy szacunku i otwartości. Doskonali język angielski uczniów i umiejętności autoprezentacji

Poniedziałek był to dzień zamiany szkolnego budynku w galerię. Plakaty dotyczące Anglii, Szkocji i Irlandii, Walii i Niemiec przyciągały uwagę uczniów, nauczycieli, rodziców i dały okazję do wzbogacenia wiedzy o Zjednoczonym Królestwie.

     Tego dnia uczniowie i nauczyciele brali udział w prezentacji przygotowanej przez uczestników obozu Euroweek. Prezentacja opisywała zadania, które musieli wykonać każdego dnia uczestnicy wyjazdu językowego. Uczniowie opisywali również realizację poszczególnych zadań. Na koniec pokazali publiczności film nakręcony w ramach jednego
z zadań „Euroweek –our expectations”. Uczniowie i nauczyciele szkoły podstawowej byli pod wielkim wrażeniem. Na publiczność czekała jeszcze jedna niespodzianka-uczestnicy porwali publiczność do tańca i nauczyli kroków do „Belgijki”- tańca przywiezionego
z programu Euroweek.

 
        

    Następnie uczniowie z pomocą nauczycieli pokazali prezentacje dotyczące krajów europejskich do których jadą w ramach projektu Erasmus +.

We wtorek społeczność szkolna obejrzała satyryczno-edukacyjne przedstawienie
na temat bycia prawdziwym Brytyjczykiem „How to be British?”
Kabaretowe przedstawienie, przybliżyło dzieciom kulturę angielską, dając podstawę nie tylko do śmiechu, ale również do nauki. Widzowie powtórzyli sobie zwroty grzecznościowe w języku angielskim, przypomnieli jak zapytać o drogę, kupić bilet czy zaprosić na herbatkę.

W środę wszystkie klasy IV-VI brały udział w przeglądzie piosenek w języku angielskim. Całe klasy śpiewały największe przeboje anglojęzyczne. Swoje występy ilustrowali tańcem, kostiumami i rekwizytami oraz akompaniując
na instrumentach. Pokazy artystyczne zapewniły całej społeczności świetną zabawę. Szczególnie warto docenić zaangażowanie dzieci i nauczycieli w jakość wymowy angielskich słów i różnorodność repertuaru.

Czwartek przebiegł pod znakiem „Quizu o Wielkiej Brytanii” sprawdzającego zasób informacji o miejscach, tradycjach, kulturze i języku angielskim. Na teście pojawiły się między innymi pytania o premiera Wielkiej Brytanii, rodzinę królewską, Big Bena czy sklep Harrods. W quizie rywalizowały dzieci z klas I-VI.

Finał tygodnia to tradycyjna brytyjska herbatka, czyli „Teatime”. Na kawiarnianych stoliczkach rozstawionych na szkolnym holu uczniowie zapraszali kolegów, nauczycieli i rodziców na herbatę Earl Grey z mlekiem oraz maślane ciasteczka „Shortbread”.
 
 
 
 OPINIE  UCZESTNIKÓW:

Na Tygodniu Europejskim były ciekawe piosenki, smakowały mi ciastka i podobały mi się losy.”

Klasa Va
 
„W Tygodniu Europejskim najbardziej podobało mi się przedstawienie i poczęstunek. W Dniu Św. Patryka podobało mi się wszystko”
Klasa Va
 

„W Dniu Św. Patryka podobało mi się zbieranie monet.”

Klasa IVb
 

„Podobały mi się wszystkie stragany i cieszę się , że mogliśmy poprowadzić ten dzień w filii naszej szkoły, że mogłam pomóc.”

Klasa Va

O rezultatach projektu możesz przeczytać na:

 • stronie internetowej projektu www.spzukowo.pl/Projekty,
 • Facebooku szkolnym,
 • www.spzukowo.pl,
 • expresskaszubski.pl,
 • kartuzy.info,
 • zkaszub.info,
 • wystawie zdjęć,
 • w gazetce szkolnej Magik.
 
 
 
 
 
 
 
            
 

eTwinning w naszej szkole

 
      eTwinning to platforma służąca współpracy szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych i promowaniu szkolenia nauczycieli. Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który popularyzuje stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w szkołach europejskich. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet do kooperacji ponad granicami. Współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres oferty edukacyjnej skierowanej do uczniów i pedagogów, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.

       Od października 2017 r. uczniowie klas IV –VI ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie realizują projekt eTwinning zatytułowany Penfriend. Inicjatywa ta pozwala doskonalić kompetencje językowe oraz poszerza wiedzę na temat krajów europejskich. Koordynatorem przedsięwzięcia jest pani Anita Bobrowska - nauczyciel języka angielskiego. W trakcie realizacji działań projektowych uczniowie tworzą autoprezentacje, robią kartki świąteczne, przygotowują materiały o swoim kraju itp. Efekty pracy przedstawiają w formie prezentacji, zdjęć, opisów umieszczanych na platformie TwinSpace oraz za pomocą innych narzędzi i dzielą się nimi z uczestniczącymi w projekcie rówieśnikami z pozostałych krajów (Włoch, Hiszpanii, Bułgarii, Rumunii).

Uczniowie najstarszej żukowskiej podstawówki korzystają z najnowszych narzędzi, aby nawiązać kontakty w języku angielskim i zdobyć nowe umiejętności. Jest to też doskonały sposób na promowanie polskiej kultury i przybliżanie Polski rówieśnikom z innych części świata.

Informacja i zdjęcie: Anita Bobrowska, Karolina Grześkowiak
 
 
 
 
 
W dniach 20 – 24 marca 2018 grupa 15 uczniów z klas szóstych, pod opieką pań Anity Bobrowskiej i Anny Stachowiak będzie uczestniczyć w specjalistycznym obozie z języka angielskiego w miejscowości Długopole Zdrój malowniczo położonej w Kotlinie Kłodzkiej.
„Euroweek – Szkoła Liderów”to innowacyjny projekt dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dla dorosłych, przygotowany przez Europejskie Forum Młodzieży. Projekt jest realizowany od ponad 20 lat, angażuje ponad 50 osób, a zajęcia prowadzone są przez ponad 30 wolontariuszy z 25 krajów świata. Wolontariusze goszczeni w ramach programu są najlepszymi kandydatami wybranymi z tysięcy osób z całego świata. Posiadają duże doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.
Program „Euroweek ma na celu doskonalenie umiejętności językowych w zakresie języka angielskiego oraz kształtowanie zdolności przywódczych uczestników. Ponadto program rozwija inteligencję, tak potrzebną uczniom w szybko zmieniającym się świecie, uczy wielokulturowości, komunikacji społecznej oraz rozwija kreatywność.
Wszystkie zajęcia prowadzone są w języku angielskim i mają formę interaktywnych warsztatów, gier symulacyjnych i praktycznych ćwiczeń. Znikają bariery językowe, a szybkie tempo i różnorodność zajęć nie pozwalają na nudę. Zamiast tradycyjnej nauki uczniowie wezmą udział w atrakcyjnych warsztatach, m.in. TeamBuilding game, Karaoke „Let's sing”,  Creativity-word Quiz czy debata oksfordzka.
Z niecierpliwością czekamy na zbliżający się wyjazd i obiecujemy relacjonować nasze wrażenia na bieżąco.
 
Nauczyciele języka angielskiego
 

Wyjazd do Długopola 

W dniach 20-24 marca piętnaścioro uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Żukowie brało udział w obozie językowo - szkoleniowym w malowniczo położonej górskiej miejscowości Długopole Dolne na Ziemi Kłodzkiej. Uczniowie wraz z opiekunami mieszkaliw Ośrodku Wczasowym „Silesia”.

 Obóz był zorganizowany przez Europejskie Forum Młodzieży i współfinansowany przez Unię Europejską. Program "Euroweek" jest specjalnym obozem edukacyjnym pozwalającym młodym ludziom aktywnie włączyć się w życie demokratycznego społeczeństwa współczesnej Europy. Zajęcia były prowadzone w formie interaktywnych warsztatów, gier symulacyjnych i praktycznych ćwiczeń przez szkoleniowców EFM - wolontariuszy pochodzących m.in. z  Turcji, Indii, Armenii, Ugandy, Kolumbii, Tajlandii czy Jamajki.  

 Program "Euroweek" to podróż w szeroki świat, choć obecny „wszędzie niedaleko”.
To komunikacja w języku angielskim z wolontariuszami z wielu kontynentów, ludźmi różnych kultur i narodowości – zapamiętamy Joego , Varmę Varaprasadę, Gretę, Dianę, Camillo, Angello, Tabi i innych, których egzotycznie brzmiące imiona nie były najłatwiejsze do wymówienia.

    
Uczniowie z SP nr 1  brali udział w szkoleniach z zakresu: leadership (przewodzenia), pracy i dyskutowania w grupie, prowadzenia negocjacji, autoprezentacji, debaty.
Poza doskonaleniem umiejętności społecznych, uczniowie mieli okazję uczestniczyć w wielu interesujących prezentacjach dotyczących krajów pochodzenia wolontariuszy np. Armenii, Tajlandii i Kolumbii. Dzięki nim młodzież poznała różnorodność tych państw, ich położenie geograficzne, tradycje, historię i podstawowe zwroty grzecznościowe w ich językach. W ten sposób dzieci uczyły się akceptacji różnorodności kulturowej oraz rozbudzały swoje zainteresowania światem, jego bogactwem i pięknem. Większa część warsztatów i prezentacji prowadzona była w języku angielskim, co pozwoliło uczniom doskonalić leksykę i gramatykę.

Dzięki codziennym kontaktom z wolontariuszami uczniowie mogli przełamać barierę językową   i rozwijać umiejętności komunikacyjne. Poza intensywną pracą  na zajęciach, uczestnicy mogli pozwolić sobie na chwilę oddechu podczas codziennych dyskotek, podczas których poznawali także muzykę oraz tańce narodowe wolontariuszy.

Dodatkowym atutem szkolenia była możliwość podziwiania Kotliny Kłodzkiej podczas wędrówek górskich. Uwieńczeniem kilkudniowego kursu było wręczenie uczestnikom certyfikatów, a następnie wspólna ewaluacja warsztatów.

Udział naszej młodzieży w programie "Euroweek" możliwy był dzięki nauczycielkom języka angielskiego: pani Anicie Bobrowskiej oraz pani Annie Stachowiak, które wyniosły z warsztatów wiele pomysłów na uatrakcyjnianie zajęć. Uczniowie i nauczyciele byli tak zadowoleni ze szkolenia, że chcą wrócić do Kotliny Kłodzkiej na kolejny obóz.

Galeria zdjęć >>> OTWÓRZ
 
 
 
 
 
 
  

Fotorelacja z wyjazdu uczniów
do Długopola:

20 marca >>>  Otwórz
21 marca >>>  Otwórz
22 marca >>>  Otwórz
23 marca >>>  Otwórz
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Projekt międzynarodowy - "Comenius"
Koordynator szkolny - Edyta Kuklińska
 
 
 
 Logo Comenius  We wrześniu 2012 roku Szkoła Podstawowa im. Obrońców Wybrzeża w  Żukowie przystąpiła do międzynarodowego projektu Comenius.

   Jest to współpraca wielostronna nauczycieli i uczniów
z następujących krajów: Francja, Austria, Finlandia, Włochy, Grecja, Turcja, Bułgaria, Litwa i Polska. Temat działań to „Zdrowe dzieci – zdrowa Europa”. Temat ten obejmuje zagadnienia z zakresu ekologii, zdrowego trybu życia, oraz wzajemnego poznawania kultur poszczególnych narodów Unii Europejskiej.

  
    Przez dwa lata będziemy wraz z uczniami realizować w naszej szkole zadania związane z tematyką projektu. Plan na przyszłość zawiera również kolejne wyjazdy nauczycieli
i uczniów. Natomiast w maju2013 roku będziemy gościć u nas nauczycieli z krajów biorących udział w projekcie, oraz uczniów z Bułgarii i Włoch.
 
Szczegółowe informacje na temat realizowanych zadań można znaleźć
na oficjalnej stronie programu:  hc-he.com
 
 
  
Koordynator projektu:
Edyta Kuklińska
 
 
 
 
Załączniki:

 
 
 
 
Spotkania partnerskie w ramach projektu:
 
1. Wizyta we Francji -  Spotkanie w Grasse
2. Wizyta w Austrii - Wizyta w Wiedniu
3. Wizyta w Grecji -  Wyjazd do Grecji
4. Spotkanie w naszej szkole -  Żukowo 
      Galeria zdjęć >>> Otwórz
5. Wyjazd do Włoch -  Wizyta we Włoszech
      Prezentacja >>>  OTWÓRZ
6. Wizyta w Finlandii -  Wyjazd do Finlandii
Prezentacja >>> OTWÓRZ
 
7. Wizyta w Stambule - Opis
        Prezentacja >>> OTWÓRZ
    

 
              Projekt edukacji morskiej - "Złap wiatr w żagle"
Opiekun - Magdalena Gliszczyńska
 

Prelekcja na temat morskiej energetyki wiatrowej

 
         16 kwietnia 2014 r. odbyło się spotkanie uczniów uczestniczących w projekcie edukacji morskiej
z panią Anną Sójkowską oraz panem  Jakubem Budzyńskim  z Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej.
 
         Zajęcia z dziećmi miały na celu przybliżenie im tematyki morskiej energetyki wiatrowej. Prelegenci podzielili się
z uczniami swoją wiedzą i wieloma ciekawostkami na temat konstrukcji oraz działania morskich farm wiatrowych. Zainteresowanie tematyką morskich farm wiatrowych było bardzo duże, uczniowie wykazali się szczególną aktywnością i zadawali mnóstwo pytań.
 
                
 
    Zdobytą wiedzę uczniowie wykorzystają w swojej pracy nad realizowanym projektem.
 
         Serdecznie dziękujemy Polskiemu Towarzystwu Morskiej Energetyki Wiatrowej za zorganizowaną prelekcję.
 
 
Opracowała: Magdalena Gliszczyńska
 
 
Żeglarze rozpoczęli realizację projektu morskiego

Żagle  Rozpoczęły się zajęcia żeglarskie dla chętnych uczniów z klas piątych, którzy uczestniczą w projekcie edukacji morskiej ,,Złap wiatr w pomorskie żagle wiedzy". Zajęcia prowadzi Magdalena Gliszczyńska.

Rekrutacja do projektu rozpoczęła się w roku szkolnym 2012/2013. Jest to projekt Urzędu Marszałkowskiego, współfinansowany przez Unię Europejską i budżet państwa, realizowany przy współpracy z Fundacją Nawigare Mateusza Kusznierewicza.

Założeniem projektu morskiego jest powiązanie wiedzy zdobytej podczas zajęć pozalekcyjnych
z umiejętnościami zdobytymi w trakcie praktycznych zajęć na wodzie.

Oto lista osób, uczniów klas piątych, które wezmą udział w projekcie.

Grupa I :  Poroszewski Szymon, Gołąbek Weronika, Bundt Aneta, Hirsz Weronika, Pionk Dawid, Cirocki Dominik, Słowik Julian, Ellwart Wiktoria, Jeliński Maciej

Grupa II:  Makurat Damian, Szczawińska Liliana, Dargacz Karolina, Riegel Dominika, Dzionk Aleksandra, Skierka Krystian, Lewańczyk Marcel, Durkiewicz Adam, Swenda Jakub

Grupa III:  Bączkowska Natalia, Klawikowska Natalia, Konkel Artur, Klinkosz Nicola, Wolf Julia, Krukowska Martyna, Grynko Maksymilian, Golwiej Natalia, Lewańczyk Weronika

 

Przygotowała: Magdalena Gliszczyńska


 
Prelekcja o latarniach morskich          
    
27 marca 2014 r. w naszej szkole zorganizowana została dla uczniów klas piątych prelekcja
na temat latarń morskich.
 
           
 

            Zajęcia z dziećmi poprowadził wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Centralnego Muzeum Morskiego,
p. komandor Apoloniusz Łysejko. Podczas spotkania uczniowie klas piątych uczestniczący w edukacji morskiej pozyskali cenne informacje na temat historii latarń morskich oraz obejrzeli prezentację multimedialną. Pan Apoloniusz Łysejko przekazał do biblioteki szkolnej  komplet wydawnictw poświęconych latarniom morskim związanych z działalnością Towarzystwa oraz paszportów ,,Blizy".  

            Serdecznie dziękujemy Panu Apoloniuszowi za zorganizowaną prelekcję na temat latarń morskich polskiego wybrzeża.
 
Strona internetowa Towarzystwa Przyjaciół Centralnego Muzeum Morskiego >>> OTWÓRZ
 
Przygotowała: Magdalena Gliszczyńska
 

 
IX Ogólnopolski Konkurs ,,Barwy morza 2014"


            Dnia 28 marca 2014 r. w Gdańskich Szkołach Okrętowych i Ogólnokształcących Conradinum odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom IX Ogólnopolskiego Konkursu „Barwy morza 2014”.

Konkurs organizowany był przez SOiO „Conradinum”, jako impreza towarzysząca w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Stoczniowego, a także – Dni Otwartych szkoły Conradinum pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Gdańska i Związku Pracodawców Forum Okrętowe.

Uczniowie z całej Polski zgłosili prace w trzech kategoriach wiekowych (szkoła podstawowa, gimnazjalna, ponadgimnazjalna) w części: fotograficznej, plastycznej oraz modelarskiej. Na konkurs wpłynęło ponad 1000 prac!
 
 
 
W tym roku, w konkursie nasza szkoła zdobyła najwyższe laury! Uczniowie klas piątych wykonywali swoje prace w ramach projektu edukacji morskiej ,,Złap wiatr w pomorskie żagle wiedzy" pod opieką Magdaleny Gliszczyńskiej.
 

CZĘŚĆ MODELARSKA

Kategoria tematyczna: Statki i okręty

I miejsce: Wiktoria Ellwart, Aneta Bundt, Weronika Hirsz kl.VB (model: Witeź Żeglarz)

II miejsce: Kuba Sreberski kl.IVE (model: HMS ,,Nelson")

III miejsce: Maciej Borowicz kl.VIC (model: Okręt Wojenny MB 23)

Kategoria tematyczna: Latarnie morskie

I  miejsce: Damian Makurat, Adam Durkiewicz, Jakub Swenda kl.V (model: Latarnia morska w Rozewiu)

III miejsce: Agata Klawikowska kl. VC (model: Latarnia morska w Krynicy Morskiej)

wyróżnienie: Krystian Skierka kl. VD (model: Latarnia morska w Rozewiu)

Kategoria tematyczna: Modele inne

I miejsce: Julia Wolf kl. VC (model: Ośmiornica)

II miejsce: Maksymilian Grynko kl. VC (model: Krab Pirat)

 

CZĘŚĆ PLASTYCZNA

Kategoria tematyczna: Statki i okręty

I miejsce Aneta Bundt kl.VB ,, Kuter rybacki"

II miejsce Kamila Klinkosz kl. IV ,,Trzymaj kurs"

Kategoria tematyczna: Przemysł okrętowy

I miejsce: Jadwiga Leonarczyk kl. VB ,,Żurawie portowe"

CZĘŚĆ FOTOGRAFICZNA

Kategoria tematyczna: Przemysł Okrętowy

II miejsce: Cezary Cirocki kl.IVA

 

Serdecznie gratulujemy !!!

 

Przygotowała: Magdalena Gliszczyńska