Szkoła Podstawowa nr 1
im. Obrońców Wybrzeża
w Żukowie
   Home      Symbole szkoły      Sztandar
 
 
 
 
 
Samorząd
Uczniowski
 
 
 
 

 

SZTANDAR

           Sztandar szkolny składa się z płata prostokątnej tkaniny osadzonej na drzewcu.
Jego prawa strona jest w barwach biało – czerwonych, na których umieszczono godło państwowe. Godłem jest orzeł biały, zwrócony w prawo, ze złotą koroną, dziobem i szponami na tle czerwonego pola. Orzeł z rozwartymi skrzydłami symbolizuje dążenie do najwyższego lotu, do pokonywania przeszkód i trudności. Po tej samej stronie sztandaru umieszczony jest napis: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. OBROŃCÓW WYBRZEŻA W ŻUKOWIE. Złote litery nazwy szkoły podkreślają zasługi zespołu nauczycielskiego i uczniów dla rozwoju oświaty i wychowania w naszym środowisku.
 
           Druga strona płata sztandaru jest w kolorze białym. Na środku znajduje się znicz - symbol oświaty, stałego dążenia do zdobywania wiedzy, do poznawania naukowej prawdy o świecie, przyrodzie i życiu społecznym. Wokół znicza umieszczony jest napis: WSZYSTKO TOBIE UKOCHANA ZIEMIO, zaczerpnięty z pierwszego hymnu szkoły. Biała strona sztandaru dodatkowo ozdobiona jest elementami haftu kaszubskiego tzw. szkoły żukowskiej.
 
        Pod  opieką  trzyosobowego pocztu sztandar eksponowany jest podczas uroczystości szkolnych i państwowych. Na sztandar ślubują uczniowie klas pierwszych w momencie przyjęcia ich do społeczności szkolnej oraz uczniowie kończący szkołę.
 
        Pamiętając o ideałach przekazywanych przez symbole umieszczone na sztandarze,  należy mu zawsze okazywać cześć i szacunek.
 
          W 30. rocznicę nadania szkole imienia i wręczenia sztandaru powstała replika sztandaru. Oryginał jest przechowywany w Szkolnej Izbie Pamięci.

 

Opracowała: Joanna Lewandowska