• Pedagog szkolny

   • Gabriela Kapica

    Poniedziałek

    7:15 - 8:00 SP ul. Gdańska  (filia)
    8:00 - 10:35 SP ul. Gdyńska

    Wtorek

    8:00 - 15:15 SP ul. Gdyńska
    14:15 - 15:15 konsultacje dla rodziców

    Środa 12:30 - 16:30  SP ul. Gdyńska
    Czwartek 8:00 - 12:45  SP ul. Gdyńska
    Piątek 7:15 - 8:00 SP ul. Gdańska
    8:00 - 10:00 SP ul. Gdyńska
     

     

   • Pedagog szkolny

   • Katarzyna Grabowska-Sulka

    Poniedziałek

    12:15 - 16:15  SP ul. Gdyńska

    Środa 7:30 - 11:45  SP ul. Gdyńska
    Czwartek 13:30 - 16:15  SP ul. Gdyńska

     


  • Spektakl „Zaplątani w sieci”

   • Tematyka: promowanie  zdrowego stylu  życia, bez alkoholu , nikotyny, profilaktyka uzależnień  od Internetu;
   • Scenariusz powstał przy merytorycznym wparciu psychologa dziecięcego oraz pedagoga szkolnego
   • Spektakl adresowany dla: dzieci z klas 0-VI  -dostosowanie gry przez aktorów dla różnej grupy wiekowej.
   • Forma spektaklu: kabaretowa, interaktywna

   Zaplatani_w_sieci.pdf

    


   Zaproszenie

   Szanowni Państwo!

     Zapraszamy  serdecznie rodziców na cykl spotkań „Szkoła dla Rodziców" od dnia 28 listopada 2018r.  /środa/ -  godz. 18.45. 
   Szkoła Podstawowa nr 1  im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie   ul. Gdańska 66 (filia).

   Tematyka zajęć:

   • Jak radzić sobie w trudnych sprawach wychowawczych z własnym dzieckiem/dziećmi;
   • Rozwijanie umiejętności budowania prawidłowych relacji w różnych układach i sytuacjach międzyludzkich;
   • Trudności w wyznaczaniu i chronieniu własnych granic;
   • Emocje i uczucia (jak pomóc rozpoznać i określić przeżycia emocjonalne);
   • Sposoby rozwiązywania konfliktów;
   • Funkcja kary w wychowaniu;
   • Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży; wpisywanie dziecka w role i uwalnianie od grania ról;
   • Skuteczna pochwała i zachęta; uwrażliwianie na problematykę uzależnień;

   Zajęcia finansowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żukowie.

   Przewodnicząca Komisji
   Gabriela Kapica, 
   pedagog  szkolny


      

         Zapraszamy  serdecznie dzieci na cykl warsztatów „Nauka wyrażania i rozpoznawania emocji, ćwiczenie postaw asertywnych, wzmacnianie poczucia własnej wartości oraz nauka właściwej komunikacji w zespole klasowym". Zajęcia odbywać się będą od dnia 01.XII.2018 r. /sobota/ - godz. 9.00 – 11.00 kl. IV - VI w budynku przy ul. Gdańska 66 (filia);

   FINANSOWANE -  GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  PRZY URZĘDZIE GMINY W ŻUKOWIE

   Przewodnicząca Komisji
   Gabriela Kapica, 
   pedagog  szkolny