•      

    

   Nasza szkoła przystąpiła i będzie realizowała projekt
   Fundacji Dbam o Mój Z@sięg -
   „IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ”.

   Podczas realizacji tego projektu oprócz pisania kartek świątecznych,
   dzieci będą mogły wziąć udział w konkursie plastycznym na samodzielne
   wykonanie kartki świątecznej (konkurs dla klas I-III).
   Nagrodzone prace będą wykorzystane w kolejnej edycji projektu.

   Szczegóły niebawem, zapraszamy!
   Małgorzata Zander

    

   • Międzynarodowy akcent w naszej szkole

   •      eTwinning to platforma służąca współpracy szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych i promowaniu szkolenia nauczycieli. Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który popularyzuje stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w szkołach europejskich. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet do kooperacji ponad granicami. Współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres oferty edukacyjnej skierowanej do uczniów i pedagogów, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.

     

          Od października 2018 r. uczniowie klas IV –VI ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie realizują projekt eTwinning zatytułowany Penfriend. Inicjatywa ta pozwala doskonalić kompetencje językowe oraz poszerza wiedzę na temat krajów europejskich. Koordynatorem przedsięwzięcia jest pani Anita Bobrowska - nauczyciel języka angielskiego. W trakcie realizacji działań projektowych uczniowie tworzą autoprezentacje, tworzą filmiki o szkole, przygotowują materiały o swojej miejscowości itp. Efekty pracy przedstawiają w formie prezentacji, zdjęć, opisów umieszczanych na platformie TwinSpace, Instagramie projektu, facebooku szkolnym oraz za pomocą innych narzędzi i dzielą się nimi z uczestniczącymi w projekcie rówieśnikami z pozostałych krajów (Rumunia, Portugalia, Grecja).

     

     

          Uczniowie najstarszej żukowskiej podstawówki korzystają z najnowszych narzędzi, aby nawiązać kontakty w języku angielskim i zdobyć nowe umiejętności. Jest to też doskonały sposób na promowanie polskiej kultury i przybliżanie Polski rówieśnikom z innych części świata.

     

    Karolina Grześkowiak, Anita Bobrowska


     

    Projekt LET’S GO OUTSIDE THE CLASSROOM

     Okres realizacji projektu LET’S GO OUTSIDE THE CLASSROOM:

    1 stycznia 2018 r. - 22 czerwca 2018 r.

    Priorytety projektu LET’S GO OUTSIDE THE CLASSROOM

    1. Społeczeństwo przyjazne nauce języków obcych – nieformalna nauka języków,

    2. Tworzenie lepszych i bardziej sprzyjających włączeniu społecznemu szkół, a także wspieranie nauczycieli i kadry kierowniczej szkół w otwieraniu się na różnorodność,

    3.  Język i kultura.

     Cele projektu:

    • rozwijanie komunikacyjnych kompetencji językowych i interkulturowych osób uczących się języków obcych;
    • motywowanie do nauki języków obcych oraz kształtowanie samodzielności w ich nauce;
    • rozwijanie kompetencji zawodowych nauczycieli języków obcych;
    • uwrażliwienie na różnorodność kulturową i językową Europy i świata oraz potrzebę prowadzenia dialogu interkulturowego;

    Trzy obszary tematyczne w projekcie LET’S GO OUTSIDE THE CLASSROOM:

    1. Pozaformalna nauka języka obcego.

    2. Świadomość międzykulturowa.

    3. Uczenie się języka docelowego przez zabawę.

         Projekt LET’S GO OUTSIDE THE CLASSROOM ma za cel nie uczyć języków obcych w izolacji. Ma przyciągnąć uwagę uczniów „tu i teraz”. Ma zachęcić uczniów do nieformalnej nauki języków i stworzyć warunki sprzyjające nauce języka angielskiego i zrozumieniu międzykulturowemu. Projekt ma podkreślić, że wielojęzyczność powinna być postrzegana pozytywnie.

         Udział uczniów w wyjeździe językowym Euroweek był pierwszym krokiem do nieformalnej nauki języka angielskiego. Pięciodniowy program pokazał uczniom, że nauka angielskiego nie musi odbywać się w szkolnej ławce. Nauka języków może mieć miejsce podczas planowania wspólnego zadania, nauki tańca, spotkań karaoke, wspólnych posiłków czy wspólnego oglądania youtuberów.

         Tak naładowani pozytywną energią i wiarą we własne umiejętności uczestnicy Projektu LET’S GO OUTSIDE THE CLASSROOM wrócili do rodzinnego Żukowa. Najpierw na gruncie rodzinnym opowiadali swoim najbliższym o wrażeniach z pobytu. Przedstawili atuty takich wyjazdów, opowiadali o różnorodności językowej i kulturowej prowadzących. Z relacji rodziców wynika, że odnosili się do kultur i języków z szacunkiem. Następnie uczestnicy pokazali swoje umiejętności na Tygodniu Europejskim i zarażali swoim optymizmem swoich kolegów i grono pedagogiczne.

         Nieformalna nauka języka angielskiego odbywała się także podczas obchodów Dnia Św. Patryka. Dekoracja ścian plakatami o Dniu Świętego Patryka. wykonanymi przez uczniów naszej szkoły, szukanie złotych monet, irlandzka muzyka, zielone ubrania, koniczynki przypinane do ubrań, kawiarenka Leprachauna i loteria fantowa to składowe nieformalnej nauki języka i wrażliwości na różnorodność kultur.

         Działania zawarte w Projekcie LET’S GO OUTSIDE THE CLASSROOM zintegrowały społeczność szkolną: dyrekcję, nauczycieli, uczniów i rodziców. Współpraca uczniów z gronem pedagogicznym w przygotowaniu Projektu pokazała, że po pierwsze możemy się wiele od siebie nauczyć. Po drugie, że mamy też wiele ze sobą wspólnego. Chcemy uczyć się języków obcych. Wraz z rodzicami, Radą Rodziców i sponsorami chcemy pomagać bliskim z naszego lokalnego środowiska. Podjęta przy okazji Dnia Świętego Patryka akcja charytatywna i zdobyte pieniądze przeznaczyliśmy dla podopiecznego żukowskiego SOSW. Chłopiec marzył o specjalistycznym rowerku, na który nie stać było rodziców. Już wiemy, że sprzęt ten wspomaga prowadzoną terapię sensoryczną i ćwiczenia równowagi chłopca.

     

    PARTNERZY PROJEKTU „LET’S GO OUTSIDE THE CLASSROOM”

    •  Rada Rodziców;
    • Indywidualni sponsorzy;
    • Unilever Polska S.A. Oddział Banino - Zakład Lodów i Produktów Mrożonych Algida;
    • POLIKOM Żukowo;
    • MyTime Centrum Edukacyjno – Językowe;
    • Jarbud;
    • Pani Ewa Żmudzińska;
    • TERCJA Transport Piotr Danecki.

     


    Dzień Świętego Patryka

    Opis   ►  Dzien_Swietego_Patryka.pdf

        


    Wyjazd uczniów z opiekunami na obóz językowy Fundacji Euroweek

            

    Wyjazd do Długopola   ► oboz_jezykowy.pdf

    Prezentacja ► prezentacja_EUROWEEK.pdf

    Opis warsztatów ► opis_warsztatow.pdf


     Organizacja Tygodnia  Europejskiego 9 - 13 kwietnia 2018 r.

             

    Tydzień Europejski - opis ► tydzien_europejski.pdf


     

  • yes smiley smiley smiley

   • eTwinning w naszej szkole

   •  eTwinning to platforma służąca współpracy szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych i promowaniu szkolenia nauczycieli. Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który popularyzuje stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w szkołach europejskich. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet do kooperacji ponad granicami. Współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres oferty edukacyjnej skierowanej do uczniów i pedagogów, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.

    Od października 2017 r. uczniowie klas IV –VI ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie realizują projekt eTwinning zatytułowany Penfriend. Inicjatywa ta pozwala doskonalić kompetencje językowe oraz poszerza wiedzę na temat krajów europejskich. Koordynatorem przedsięwzięcia jest pani Anita Bobrowska - nauczyciel języka angielskiego. W trakcie realizacji działań projektowych uczniowie tworzą autoprezentacje, robią kartki świąteczne, przygotowują materiały o swoim kraju itp. Efekty pracy przedstawiają w formie prezentacji, zdjęć, opisów umieszczanych na platformie TwinSpace oraz za pomocą innych narzędzi i dzielą się nimi z uczestniczącymi w projekcie rówieśnikami z pozostałych krajów (Włoch, Hiszpanii, Bułgarii, Rumunii).

    Uczniowie najstarszej żukowskiej podstawówki korzystają z najnowszych narzędzi, aby nawiązać kontakty w języku angielskim i zdobyć nowe umiejętności. Jest to też doskonały sposób na promowanie polskiej kultury i przybliżanie Polski rówieśnikom z innych części świata.

    Nauczyciele: Anita Bobrowska, Karolina Grześkowiak

    ​​​​​​​

  • yes smiley smiley smiley

   • Projekt międzynarodowy - "Comenius"

   • We wrześniu 2012 roku Szkoła Podstawowa im. Obrońców Wybrzeża w  Żukowie przystąpiła do międzynarodowego projektu Comenius.

    Jest to współpraca wielostronna nauczycieli i uczniów z następujących krajów: Francja, Austria, Finlandia, Włochy, Grecja, Turcja, Bułgaria, Litwa i Polska. Temat działań to „Zdrowe dzieci – zdrowa Europa”. Temat ten obejmuje zagadnienia z zakresu ekologii, zdrowego trybu życia, oraz wzajemnego poznawania kultur poszczególnych narodów Unii Europejskiej.

    Przez dwa lata będziemy wraz z uczniami realizować w naszej szkole zadania związane z tematyką projektu. Plan na przyszłość zawiera również kolejne wyjazdy nauczycieli i uczniów. Natomiast w maju2013 roku będziemy gościć u nas nauczycieli z krajów biorących udział w projekcie, oraz uczniów z Bułgarii i Włoch.

    Koordynator projektu: Edyta Kuklińska

     

        Cele projektu  ► cele_projektu.pdf

    Zadania projektu ►  zadania_projektu.pdf

       Nasi Partnerzy ► partnerzy_programu.ppsx

     

  • yes smiley smiley smiley

   • Projekt edukacji morskiej - "Złap wiatr w żagle"

   • Rekrutacja do projektu rozpoczęła się w roku szkolnym 2012/2013. Jest to projekt Urzędu Marszałkowskiego, współfinansowany przez Unię Europejską i budżet państwa, realizowany przy współpracy z Fundacją Nawigare Mateusza Kusznierewicza.   Założeniem projektu morskiego jest powiązanie wiedzy zdobytej podczas zajęć pozalekcyjnych z umiejętnościami zdobytymi w trakcie praktycznych zajęć na wodzie.

    Rozpoczęły się zajęcia żeglarskie dla chętnych uczniów z klas piątych, którzy uczestniczą w projekcie edukacji morskiej ,,Złap wiatr w pomorskie żagle wiedzy".

    Zajęcia prowadzi Magdalena Gliszczyńska.


    Prelekcja na temat morskiej energetyki wiatrowej

    16 kwietnia 2014 r. odbyło się spotkanie uczniów uczestniczących w projekcie edukacji morskiej 
    z panią Anną Sójkowską oraz panem  Jakubem Budzyńskim  z Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej.

     

    Zajęcia z dziećmi miały na celu przybliżenie im tematyki morskiej energetyki wiatrowej. Prelegenci podzielili się z uczniami swoją wiedzą i wieloma ciekawostkami na temat konstrukcji oraz działania morskich farm wiatrowych. Zainteresowanie tematyką morskich farm wiatrowych było bardzo duże, uczniowie wykazali się szczególną aktywnością i zadawali mnóstwo pytań.

    Zdobytą wiedzę uczniowie wykorzystają w swojej pracy nad realizowanym projektem.  Serdecznie dziękujemy Polskiemu Towarzystwu Morskiej Energetyki Wiatrowej za zorganizowaną prelekcję.


    Prelekcja o latarniach morskich

    27 marca 2014 r. w naszej szkole zorganizowana została dla uczniów klas piątych prelekcja na temat latarń morskich.
     
    Zajęcia z dziećmi poprowadził wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Centralnego Muzeum Morskiego,  p. komandor Apoloniusz Łysejko. Podczas spotkania uczniowie klas piątych uczestniczący w edukacji morskiej pozyskali cenne informacje na temat historii latarń morskich oraz obejrzeli prezentację multimedialną. Pan Apoloniusz Łysejko przekazał do biblioteki szkolnej  komplet wydawnictw poświęconych latarniom morskim związanych z działalnością Towarzystwa oraz paszportów ,,Blizy".
    Serdecznie dziękujemy Panu Apoloniuszowi za zorganizowaną prelekcję na temat latarń morskich polskiego wybrzeża.

    IX Ogólnopolski Konkurs "BARWY MORZA 2014"

         Dnia 28 marca 2014 r. w Gdańskich Szkołach Okrętowych i Ogólnokształcących Conradinum odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom IX Ogólnopolskiego Konkursu „Barwy morza 2014”. 

       Konkurs organizowany był przez SOiO „Conradinum”, jako impreza towarzysząca w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Stoczniowego, a także – Dni Otwartych szkoły Conradinum pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Gdańska i Związku Pracodawców Forum Okrętowe.

       Uczniowie z całej Polski zgłosili prace w trzech kategoriach wiekowych (szkoła podstawowa, gimnazjalna, ponadgimnazjalna) w części: fotograficznej, plastycznej oraz modelarskiej. Na konkurs wpłynęło ponad 1000 prac!

      

         W tym roku, w konkursie nasza szkoła zdobyła najwyższe laury! Uczniowie klas piątych wykonywali swoje prace w ramach projektu edukacji morskiej ,,Złap wiatr w pomorskie żagle wiedzy" pod opieką Magdaleny Gliszczyńskiej.

     

    Opiekun projektu: Magdalena Gliszczyńska